• Jsme obecní (Praha 5) čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 112 dětí u Prokopského údolí na Barrandově. Říkáme si, a také je to všude vidět, námořnická, protože naší motivací je moře a vše kolem něj.
  •  V roce 2004 jsme byli přijati do sítě Mateřských škol podporujících zdraví. Program je celosvětový a zaštiťuje ho Světová zdravotnická organizace (WHO). Vše o programu na www.szu.cz. Hlavní myšlenkou je vést děti k zdravému a zodpovědnému přístupu k životu (udržitelný rozvoj atd.), odtud náš název MŠ Pohoda.
  • Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Plavba lodí za dobrodružstvím“.
  • Třídy jsou smíšené (3 – 7 let). V každé z nich bývá obvykle jedno handicapované dítě, se kterým spolupracuje jeho pedagogický asistent. Nejsme malí a velcí, ale říkáme si plavčíci, námořníci a budoucí kapitáni. V červnu jsou budoucí kapitáni slavnostně pasováni na KAPITÁNY a vydávají se na samostatnou plavbu do školy.
  • V současné době má škola 15 zaměstnanců a pracuje jako tým. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni formou výběrového řízení, podmínkou je potřebné vzdělání, zájem o náš program a absolvování kursu komunikačních dovedností. Komunikaci je věnována náležitá pozornost.
  • Zdarma jako součást výchovně-vzdělávacího procesu zajišťují učitelky individuální logopedickou péči (logoped), grafomotorická cvičení, individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky (OŠD). Nejstarším je určen projekt Předškolák, pro všechny projekt Divadlo do MŠ. Externí specializované firmy zajišťují plavání, angličtinu, flétnu, aerobik, malý kuchař, sportovní kroužek. Kroužky nejsou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a proto jsou směrovány do odpoledních hodin. Jejich rozsah určuje zájem rodičů.
  • Přijímání dětí probíhá formou správního řízení. V případě většího zájmu než je počet volných míst bude přijato dítě, které splňuje více daných kritérií.
  • Zápis do naší MŠ se koná obvykle na začátku května. Dva dny otevřených dveří jsou v dubnu. Přesná data a časy konání jsou vždy včas upřesněny v aktualitách.

Po domluvě je možná návštěva kdykoliv. Kontaktujte nás.

MOTTO: „Jednejme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali s námi“

Číslo účtu MŠ pro platbu školného a stravného: 131574389/0800 – při platbě používejte vždy VS.

Číslo účtu Sdružení rodičů při MŠ: 142755329/0800 – jednorázová platba na celoroční akce pro děti odsouhlasená na schůzce rodičů – 1400,- Kč za jedno dítě.