Sdružení rodičů při MŠ Pohoda působí již od roku 1991. Činnost Sdružení rodičů je zaměřena zejména na finanční a organizační pomoc při zajišťování vedlejších akcí školky vedoucích ke zpestření programu pro děti, na vzájemnou spolupráci mezi rodiči a pedagogy. Mezi akce, které Sdružení finančně a organizačně podporuje, patří zejména zahradní slavnosti, divadélka, celoškolní výlet. Sdružení dle potřeby spolupracuje s dalšími organizacemi, orgány státní správy a samosprávy. Sleduje dění na radnici v oblasti školství. Vztahy mezi rodiči a školkou jsou na velmi dobré úrovni a stále se rozvíjejí. V praxi je tak naplněn jeden z principů Zdravé školy. Pokud se najde čas, pokoušíme se organizovat i mimoškolní aktivity – například společné sobotní výlety do přírody.

Kontakt

Sdružení rodičů při MŠ Lohniského 851, Praha 5, z. s.
IČO: 70809780
adresa: Lohniského 851, 152 00 Praha 5
E-mail: mspohoda1@gmail.com
Bankovní spojení: 142755329/0800

Předsedou Sdružení rodičů je Michaela Trnková (modrá třída)

Aktuální složení Výboru Sdružení rodičů:

Michaela Trnková (modrá), předseda
Lenka Kulda (zelená), místopředseda
Lucie Joujová (modrá), pokladník
Michal Špádt (červená), člen výboru
Kateřina Holečková (žlutá), člen výboru
Lucie Kufová (zelená), člen výboru