Sdružení rodičů při MŠ Pohoda působí již od roku 1991. Činnost Sdružení rodičů je zaměřena zejména na finanční a organizační pomoc při zajišťování vedlejších akcí školky vedoucích ke zpestření programu pro děti, na vzájemnou spolupráci mezi rodiči a pedagogy. Mezi akce, které Sdružení finančně a organizačně podporuje, patří zejména zahradní slavnosti, divadélka, celoškolní výlet. Sdružení dle potřeby spolupracuje s dalšími organizacemi, orgány státní správy a samosprávy. Sleduje dění na radnici v oblasti školství. Vztahy mezi rodiči a školkou jsou na velmi dobré úrovni a stále se rozvíjejí. V praxi je tak naplněn jeden z principů Zdravé školy. Pokud se najde čas, pokoušíme se organizovat i mimoškolní aktivity – například společné sobotní výlety do přírody.

Kontakt
o.s. Sdružení rodičů při MŠ Praha 5-Barrandov, Lohniského 851
IČO: 70809780
adresa: Lohniského 851, 152 00 Praha 5
E-mail: mspohoda1@gmail.com
Bankovní spojení: 142755329/0800

Předsedou Sdružení rodičů je Tomáš Kohout (červená třída)

Aktuální složení Výboru Sdružení rodičů:
Lucie Joujová – pokladník (modrá třída)
Petra Klečková (zelená třída)
Lenka Kulda (zelená třída)
Irena Máchová (červená třída)
Michal Špádt (žlutá třída)
Jaroslav Prný (modrá třída)
Michaela Trnková (modrá třída)