Podporujeme myšlenku, že jde o vaše děti, tudíž partnerství s rodiči je základním předpokladem pro práci.

  • oficiální “Dny otevřených dveří “ bývají v dubnu
  • kdykoli jindy máte možnost přijít a účastnit se denního programu se svým dítětem a vstřebat atmosféru
  • pokud je volné místo, máte možnost při zápisu si vybrat třídu
  • doba pravidelných příchodů je 6:45 – 8:45
  • po domluvě můžete přijít kdykoli
  • možnost pobytu rodičů s dítětem během adaptace
  • kdykoli během roku je možné pobýt ve třídě (třeba i s malým sourozencem)
  • pokud máte zajímavé zaměstnání, jsme pro jakoukoli spolupráci (návštěva hasičů, nákup v obchodě, houslový koncert – toto je příklad spolupráce ze strany našich rodičů)
  • průběžně jste informování na nástěnkách o tématech a činnostech, kterými se zabýváme
  • naše škola může zprostředkovat kurzy Komunikačních dovedností pro rodiče a veřejnost
  • každý rok v červnu pro vás pořádáme ochutnávku zdravé výživy, kterou připravují naše paní kuchařky