Podporujeme myšlenku, že jde o vaše děti, tudíž partnerství s rodiči je základním předpokladem pro práci.

 

   oficiální “Dny otevřených dveří “ bývají v dubnu

   kdykoli jindy máte možnost přijít a účastnit se denního programu se svým dítětem a vstřebat atmosféru

   pokud je volné místo, máte možnost při zápisu si vybrat třídu

   doba pravidelných příchodů je 6:45 – 8:45

   po domluvě můžete přijít kdykoli

   možnost pobytu rodičů s dítětem během adaptace

   kdykoli během roku je možné pobýt ve třídě (třeba i s malým sourozencem)

   pokud máte zajímavé zaměstnání, jsme pro jakoukoli spolupráci (návštěva hasičů, nákup v obchodě, houslový koncert – toto je příklad spolupráce ze strany našich rodičů)

   průběžně jste informování na nástěnkách o tématech a činnostech, kterými se zabýváme

   naše škola může zprostředkovat kurzy Komunikačních dovedností pro rodiče a veřejnost

   každý rok v červnu pro vás pořádáme ochutnávku zdravé výživy, kterou připravují naše paní kuchařky